CONVERZUM  ERASMUS+ 2018

A CONVERZUM - A NYELVI KÖZÖSSÉGI TÉR 2018-AS

ERASMUS+ KA1 PÁLYÁZATÁNAK WEBOLDALA

A programot az Európai Bizottság támogatta.

A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

A PROGRAMRÓL

Az Erasmus+ KA1-es pályázat 2018-as fordulójában a Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt. 17 munkatársa részére nyert támogatást külföldi továbbképzések és job shadowing program megvalósításához. Az "Újra tervezünk" című projekt összefoglalója az alábbiakban olvasható:

erasmus_converzum.png

A Converzum Tudomány Nyelviskola 1991-es alapítása óta folyamatosan növekszik, új tevékenységi körökkel bővül, és reagál a változó nyelvtanulói igényekre és környezetre. 2016 őszén iskolánk új kereskedelmi nevet vett fel: Converzum - a nyelvi közösségi tér, mely tükrözi a minőségfejlesztés és nemzetköziesítés iránti elkötelezettségünket, és abbéli hitünket, hogy a mi feladatunk a nyelvtanulást élménnyé tenni minden felnőtt hallgatónk számára, a rendelkezésre álló legmodernebb módszertani és IKT-s eszközöket felhasználva, ezzel növelve a nyelvtanulói motivációt és eredményességet, illetve a nálunk végzett hallgatók munkaerőpiaci értékét. 2017 augusztusában nyelvi közösségi terünk új, nagyobb helyre költözött, ahol a közösségi tér fizikailag is megvalósult, ennek tartalmi fejlesztésén folyamatosan dolgozunk.

A jelen projektünkben 17 – az innováció szempontjából meghatározó pozícióban lévő – munkatársunkat delegáljuk, akik a szakmai vezetésben, nemzetközileg elismert tanárképzésben, a nyelvtanításon túl tanáraink mentorálásában, tanár- és ügyfélmenedzsmentben  dolgoznak. A kiválasztott, Európa számos országába irányuló mobilitások összhangban vannak a szervezet fejlődési igényeivel, és hozzásegítik iskolánkat termék- és szolgáltatási köreinek bővítéséhez, és azok minőségi fejlesztéséhez, ezzel versenyképességünk növeléséhez. A nyelvi kompetenciák fejlesztése három területen is minőségi ugrást jelent: az idegen anyanyelvű kollégákkal, a multinacionális partnerekkel és a harmadik országbeli hallgatóinkkal való kapcsolattartásban.

Hogy maximalizáljuk a mobilitások sikerét és hasznosulását, részletesen kidolgoztuk a felkészülés, az ott tartózkodás és a már a mobilitások megvalósulása idején elkezdődő disszeminációs tevékenységek tervét. Naprakész módszertani, IKT-s és iskolamenedzsmenti ismeretek megszerzése mellett, a fogadóintézmények jó gyakorlatával kapcsolatos tapasztalatok beépítése, és az európai nemzeti kultúrák alaposabb megismerése is a célunk.

A több szakaszban, csatornán és célközönségnek tervezett disszeminációs tevékenységeink tanárok százait érhetik el szakmai konferenciákhoz, módszertani eseményekhez és releváns honlapokhoz kapcsolódva. Saját munkatársainknak a beszámolók alkalmával, a heti rendszerességgel küldött módszertani hírlevelünkből, saját honlapunk microsite-járól, bemutató órák alkalmával, és közvetve a szakmai vezetéssel vagy mentorainkkal való együttdolgozás során lesz lehetősége profitálni a mobilitásokból.

A mérhetőség és a tapasztalatok célzott begyűjtésének jegyében több kérdőívet is összeállítottunk, melyeket a tervek szerint részben hallgatóink, részben pedig munkatársaink töltenének ki a mobilitásokat megelőzően, annak alkalmával, és azt követően.

A projekt megvalósulása a fentieken kívül népszerűsítheti az élethosszig tartó tanulást, és megelőzheti a burnout szindróma kialakulását. Reményeink szerint ahhoz is hozzájárulhatunk, hogy a magyarországi nyelvoktatás nyugalmasabban, innovatív és naprakész módon tudjon reagálni a nyelvtanulói igények és elvárások folyamatos változásaira, ezzel javítva a tanulói elkötelezettséget és növelve a sikerességet.

Since its foundation in 1991, Converzum Tudomány Language School has been continually expanding and branching out to meet the demands of the ever-changing learning environment and learner needs. In the autumn of 2016 we started a rebranding process by adopting a new commercial name, Converzum, which is designed to be an innovative linguistic community space that reflects our commitment to quality improvement and internationalization. In August 2017 our linguistic community space moved to a larger venue where community space is physically realized, and which we have been continuously improving. We believe that our mission is to enhance language learning for our adult students by increasing their motivation with a fun learning environment using the most modern methodology and ICT tools, which raises performances and overall chances in the labour-market.

 

Under the framework of the present project we would delegate 17 of our employees who all play a key role in the rebranding process.  This dynamic group includes lead teachers, a teacher-trainer and a course director working for our internationally-recognised TESOL program, and staff playing active roles both as mentors and language teachers, as well as employees who are directly involved in customer-care, sales and marketing. The chosen trainings and job shadowing scheme are to take place in several European countries, and are all in line with our institutional training and developmental needs and would help us offer innovative new products and services, and improve the quality of our existing courses, thus adding to our competitive edge. Developing the language competence of our essential colleagues would also bring about measurable changes in 3 important areas:  communicating with our non-Hungarian native-speaker teachers, multinational partners and students from non EU-countries.

In order to maximize the success and dissemination effect of the project, we have worked out a detailed plan covering the period prior to the project courses and job shadowing, as well as the actual mobilities and developing post program. In addition to gaining up-to-date methodological, ICT and school management knowledge and skills, our aims also include collecting and adopting best practices, and getting insight into other European cultures. 

 

Our dissemination activities are planned to take place in several stages using a number of different channels including targeting hundreds of teachers through professional conferences, workshops and meet-up events and relevant websites. Our own employees will benefit from the mobilities by participating in the previously mentioned platforms as well as through our pedagogical weekly newsletters, our active microsite, special demo lessons, and from the co-operation with our lead-, and mentor-teachers.To ensure measurability and that the experience regarding the partner institutes’ best practices is collected in a guided and standardised way, we designed useful questionnaires to be completed by our students and by our colleagues prior to, during and after the mobilities. This project would inspire and promote life-long learning and stave off burn-out syndrome. We also hope to enable Hungarian language educators to react more flexibly to the ever-changing needs and expectations of language learners in innovative and modern ways.

A (MAJDNEM TELJES) PROJEKTCSAPAT

2018 júniusában

TOVÁBBKÉPZÉSEK, MELYEKEN RÉSZT VESZÜNK

FÖRSTER ANITA

Teaching English with Technology

English Language Centre - Brighton

Förster Anita, aki 1995-ben az ELTE CETT angoltanár-képző szakán szerzett képesítést, a Via Lingua TEFL tanárképző kurzus vezetése mellett a TOEFL számítógépes vizsgaközpont vezetője, az iskolában nemrég bevezetett SchoolDrive nevű, tanári interface-szel is rendelkező ügyviteli program továbbfejlesztésének projekt koordinátora. A TEFL képzés kurzusigazgatójaként 2011 óta a tanárképzésben részt vevő hallgatók mentorálása, szakmai fejlődésükben való elindulásuk támogatása, és későbbi önképzésük irányainak meghatározása a feladata. Célja, hogy kollégáit, és a később várhatóan az iskola kötelékeiben tanító TEFL hallgatókat a legfrissebb, a felnőttképzésben sikeresen alkalmazott új technológiákkal ismertesse meg, melyeket egyúttal saját tanítási gyakorlatában és az iskola informatikai rendszereinek fejlesztésében is hatékonyan tud alkalmazni.

Förster Anita célja a brightoni ELC Teaching English with Technology kurzuson való részvétellel, hogy minél többet tudjon meg az internet és a mobil applikációk felhasználási lehetőségeiről, és tanulmányozza az oktatási céllal készült programok és applikációk logikáját, felhasználó barát voltuk lényegét, valamint hogy olyan biztonsággal tanulja meg a képzésen bemutatott eszközök működését, hogy az ezekhez kapcsolódó ismereteket az intézmény tanárainak és munkatársainak belső oktatás keretében tovább tudja adni. Intézményünk elvárása, hogy olyan lehetőségeket ismerjen meg, melyek segítségével a felnőttoktatásban tanulók tanórán kívüli önálló tanulása is segíthető és felügyelhető és melyek a jelenlegi felnőtt tanulóközönség számára könnyen használható és jól hasznosítható megoldásokat kínálnak. Ezzel együtt elvárás, hogy a tanárok számára ezek az eszközök megkönnyítsék, mintsem megnehezítsék az órákra való készülést és a hallgatók értékelését, fejlődésük követését. A megismert IKT eszközök ugyanakkor nem csak a tanárkollégák, hanem minden munkatárs számára kínálhatnak új felkészülési, prezentációs, információmegosztási és projektmunka koordinálási lehetőséget, melyek hozzásegítenek a hatékony közös munkához, Anita az ő továbbképzésüket is tervezi a kurzus anyaga alapján.

+36 1 368 11 56

©2018 by Converzum - a nyelvi közösségi tér. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now